Kipech On-lineKIPECH - Konštrukcia

Konštrukcia

Ponúkame: 

- navrhovanie nových konštrukčných riešení           

- prekresľovanie starej "papierovej" výkresovej dokumentácie                

(do 2D alebo 3D  podoby)
- optimalizácia existujúcich riešení
- všetky práce sú realizované v CAD systéme SolidEdge V18 alebo V19


V prípade väčšieho objemu prác je možné, po vzájomnej dohode, dodať dáta aj do iných CAD systémov.