Kipech On-lineKIPECH - Strihanie

Strihanie

Strihanie plechu do hrúbky 3mm na šírku 2500 mm.